Strona Główna Strona Główna
PRACA WOLNE ETATY
 

 05 luty 2015

Informuję, iż dnia 24 lutego 2015 r. w JW 1749 w Szczecinie odbęda sie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Chętnych uprasza sie o stawiennictwo w Jednowstce Wojskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie o godz. 08:00 ( dojazd od dworca PKP tramwajami nr 1 i 9 )

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:
- dowód osobisty;
- kopiękontraktu i opinii służbowej z ćwiczęń rotacyjnych;
- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;
- ubiór sportowy.

więcej informacji pod tel. kontaktowy - (32) 46 11 782

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JW 4101 Lubiliniec prowadzi nabór do korpusu szer. zawodowych, zainteresowani mogą pobrać ankietę. i przesąłć do JW 4101 Lubliniec.

Jednowska Wojskowa po weryfikacji dokumentu zaprasza na egzamin kwalifikacyjny.
Najbliższy temrin kwalifikacyjny 23.03.2015 .r

więcej informacji pod tel. kontaktowy - (32) 46 11 782


02 luty 2015

6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach - JW 4115 Gliwice

ul. gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice

 

JW prowadzić będzie kwalifikacje do służby zawodowej oraz NSR w korpusie szeregowych.

TERMINY KWALIFIKACJI:


 • 21 stycznia 2015r. - godz. 8:00
 • 18 lutego 2015r. - godz. 8:00
 • 18 marca 2015r. - godz. 8:00
 • 22 kwietnia 2015r. - godz. 8:00
 • 20 maja 2015r. - godz. 8:00
 • 17 czerwca 2015r. - godz. 8:00
 • 23 września 2015r. - godz. 8:00
 • 21 października 2015r. - godz. 8:00
 • 18 listopada 2015r. - godz. 8:00
 • 02 grudnia 2015r. - godz. 8:00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 32 46 11 782 lub przez centralę, 32-46-11-75


18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej - JW 1328 Bielsko Biała

ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko Biała

 

JW prowadzić będzie kwalifikacje do służby zawodowej oraz NSR w korpusie szeregowych.

TERMINY KWALIFIKACJI:

 • 14, 28 stycznia 2015r. - godz. 8:00
 • 11, 25 lutego 2015r. - godz. 8:00
 • 11, 25 marca 2015r. - godz. 8:00
 • 8, 22 kwietnia 2015r. - godz. 8:00
 • 6, 20 maja 2015r. - godz. 8:00
 • 3, 17 czerwca 2015r. - godz. 8:00
 • 9, 23 września 2015r. - godz. 8:00
 • 7, 21 października 2015r. - godz. 8:00
 • 4, 18 listopada 2015r. - godz. 8:00
 • 2, 16 grudnia 2015r. - godz. 8:00

Osoba zainteresowana powinna posiadać dokument tożsamości - książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, strój sportowy, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu ze sprawności fizycznej (wytężonego wysiłku fizycznego) oraz przybory do pisania.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 32 46 11 782 lub przez centralę, 32-46-11-758


 

16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie - JW 4495 Kraków

ul. Wrocławska 82 30-901 Kraków

 

TERMINY KWALIFIKACJI:

 • 13 stycznia 2015r. - godz. 8:00
 • 10 lutego 2015r. - godz. 8:00
 • 10 marca 2015r. - godz. 8:00
 • 14 kwietnia 2015r. - godz. 8:00
 • 12 maja 2015r. - godz. 8:00
 • 9 czerwca 2015r. - godz. 8:00
 • 8 września 2015r. - godz. 8:00
 • 13 października 2015r. - godz. 8:00
 • 10 listopada 2015r. - godz. 8:00
 • 8 grudnia 2015r. - godz. 8:00

Osoba zainteresowana powinna posiadać dokument tożsamości - książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, strój sportowy, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu ze sprawności fizycznej (wytężonego wysiłku fizycznego) oraz przybory do pisania.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 32 46 11 782 lub przez centralę, 32-46-11-758