Strona Główna Strona Główna
PRACA WOLNE ETATY
 

17 czerwca 2015

W związku z występującymi wakującymi stanowiskami w JW 6 Brygady Powietrznodesantowej, informujemy o możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) w szeregach 6 Brygady Powietrznodesantowej
Kwalifikacje w miesiącu czerwcu br. dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz NSR  w Jednostce Wojskowej 6BPD odbędą się w dniach:
- 6 batalion dowodzenia  Kraków, ul. Ułanów 43  (23 czerwca 2015)

- 16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82 (23 czerwca 2015)

- 6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11 (25 czerwca 2015)

 

7 maj 2015

Informuję, iż w JW 2423 odbęda sie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, do grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej (KO: Wojsk lądowych) oraz technicznej (KO: logistyki). Kwalifikacje odbędą sie w 2 etapach:

etap 1:
rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiaja posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie
etap 2:
sprawdzian sprawności fizycznej

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;
- ubiór sportowy oraz obuwie;
- dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje.

Kandydaci nie posiadający ćwiczeń rotacyjnych , nie zostaną zakwalifikowani do rozmów.
więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 78

 

 

17 marzec 2015

Informuję, iż w JW 1907 odbęda sie kwalifikacje dla żołnierzy w ramach NSR korpusie oficerskim i podoficerskim. Chętnych uprasza sie o stawiennictwo w w kompleksie koszarowym przy ul. Domańskiego 68 w Opolu o godz. 09:00 

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;
- ubiór sportowy oraz obuwie;
- dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje.

Termin możliwości stawiennictwa: 27.04,  25.05, 29.06, 28.09, 26.10, 23.11.

więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 7812 marzec 2015

Informuję, iż w JW 2649 odbęda sie kwalifikacje dla żołnierzy w ramach NSR. Chętnych uprasza sie o stawiennictwo w Jednowstce Wojskowej przy ul. Żarska X 1 w Żaganiu o godz. 08:00 

jednocześnie informujemy że kwalifikacje odbęda sie w dniach: 14.04, 12.05, 02.06, 08.09, 06.10, 05.1, 03.12 br.

 

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:
- dowód osobisty;
- kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczęń rotacyjnych;
- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;
- ubiór sportowy.

więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 782


 

11 marzec 2015

Informuję, iż w JW 4495 odbęda sie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej oraz pełnienia obowiązków w ramach NSR. Chętnych uprasza sie o stawiennictwo w Jednowstce Wojskowej przy ul. Wrocławska 82 w Krakowie o godz. 08:00 

14 kwiecień 2015

28 kwiecień 2015

12 maj 2015

9 czerwca 2015

23 czerwca 2015

8 wrzesień 2015

13 paździenik 2015

10 listopad 2015

8 grudzień 2015

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:
- dowód osobisty;
- kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczęń rotacyjnych;
- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;
- ubiór sportowy.

więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 782


 

 05 luty 2015

Informuję, iż dnia 24 lutego 2015 r. w JW 1749 w Szczecinie odbęda sie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Chętnych uprasza sie o stawiennictwo w Jednowstce Wojskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie o godz. 08:00 ( dojazd od dworca PKP tramwajami nr 1 i 9 )

Kandydaci zobowiązani sa posiadać przy sobie:
- dowód osobisty;
- kopiękontraktu i opinii służbowej z ćwiczęń rotacyjnych;
- zaświadczene od lekarza o możliwości przysątpenia do wysiłku fizycznego;
- ubiór sportowy.

więcej informacji pod tel. kontaktowy - 261 124 782

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JW 4101 Lubiliniec prowadzi nabór do korpusu szer. zawodowych, zainteresowani mogą pobrać ankietę. i przesąłć do JW 4101 Lubliniec.

Jednowska Wojskowa po weryfikacji dokumentu zaprasza na egzamin kwalifikacyjny.
Najbliższy temrin kwalifikacyjny 23.03.2015 .r

więcej informacji pod tel. kontaktowy -261 124 782


02 luty 2015

6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach - JW 4115 Gliwice

ul. gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice

 

JW prowadzić będzie kwalifikacje do służby zawodowej oraz NSR w korpusie szeregowych.

TERMINY KWALIFIKACJI:


 • 21 stycznia 2015r. - godz. 8:00
 • 18 lutego 2015r. - godz. 8:00
 • 18 marca 2015r. - godz. 8:00
 • 22 kwietnia 2015r. - godz. 8:00
 • 20 maja 2015r. - godz. 8:00
 • 17 czerwca 2015r. - godz. 8:00
 • 23 września 2015r. - godz. 8:00
 • 21 października 2015r. - godz. 8:00
 • 18 listopada 2015r. - godz. 8:00
 • 02 grudnia 2015r. - godz. 8:00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 261 124 782


18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej - JW 1328 Bielsko Biała

ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko Biała

 

JW prowadzić będzie kwalifikacje do służby zawodowej oraz NSR w korpusie szeregowych.

TERMINY KWALIFIKACJI:

 • 14, 28 stycznia 2015r. - godz. 8:00
 • 11, 25 lutego 2015r. - godz. 8:00
 • 11, 25 marca 2015r. - godz. 8:00
 • 8, 22 kwietnia 2015r. - godz. 8:00
 • 6, 20 maja 2015r. - godz. 8:00
 • 3, 17 czerwca 2015r. - godz. 8:00
 • 9, 23 września 2015r. - godz. 8:00
 • 7, 21 października 2015r. - godz. 8:00
 • 4, 18 listopada 2015r. - godz. 8:00
 • 2, 16 grudnia 2015r. - godz. 8:00

Osoba zainteresowana powinna posiadać dokument tożsamości - książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, strój sportowy, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu ze sprawności fizycznej (wytężonego wysiłku fizycznego) oraz przybory do pisania.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 261 124 782


 

16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie - JW 4495 Kraków

ul. Wrocławska 82 30-901 Kraków

 

TERMINY KWALIFIKACJI:

 • 13 stycznia 2015r. - godz. 8:00
 • 10 lutego 2015r. - godz. 8:00
 • 10 marca 2015r. - godz. 8:00
 • 14 kwietnia 2015r. - godz. 8:00
 • 12 maja 2015r. - godz. 8:00
 • 9 czerwca 2015r. - godz. 8:00
 • 8 września 2015r. - godz. 8:00
 • 13 października 2015r. - godz. 8:00
 • 10 listopada 2015r. - godz. 8:00
 • 8 grudnia 2015r. - godz. 8:00

Osoba zainteresowana powinna posiadać dokument tożsamości - książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, strój sportowy, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu ze sprawności fizycznej (wytężonego wysiłku fizycznego) oraz przybory do pisania.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 261 124 782